Woordenschat

Het vergroten van de taal-, lees- en leerprestaties van leerlingen, dat is waar alle activiteiten van Rezulto Onderwijsadvies op gericht zijn. Sinds 2001 traint en begeleidt Rezulto met succes leerkrachten, coördinatoren en schoolleiders in de aanpak Met Woorden in de Weer. Daarnaast ontwikkelt Rezulto materiaal voor het woordenschatonderwijs: LOGO 3000 en LOGO middenbouw.

Het belang van een goede woordenschat
Kinderen hebben een aangeboren vermogen om een taal te leren en zijn in staat spelenderwijs een indrukwekkende hoeveelheid woorden te verwerven. Echter, niet alle kinderen krijgen van huis uit genoeg Nederlandse woordkennis mee, en uit onderzoek blijkt dat deze woordachterstand gedurende de schooljaren alleen maar groter wordt.
De Driehoek van Van den Nulft & Verhallen maakt duidelijk hoe belangrijk een goede woordkennis is voor de ontwikkeling, zowel communicatief, cognitief als sociaal-emotioneel. Leerlingen met een woordachterstand zullen op deze vlakken achterblijven en (steeds meer) problemen gaan ondervinden.

Cruciaal voor het leren lezen
Op grond van het aantal gekende woorden in de kleuterleeftijd kan men voorspellen hoe goed een kind van tien jaar begrijpend zal kunnen lezen. Als kinderen te weinig woorden kennen, zullen ze de techniek van het lezen wel onder de knie krijgen, maar ze hebben onvoldoende tekstbegrip. Vooral bij het lezen van schoolboekteksten zullen ze daar continu tegenaan lopen: het zal hun verdere schoolloopbaan ernstig verstoren.

Achterstanden inhalen
Kinderen die minder woorden kennen, hebben meer moeite om onbekende woorden aan te haken bij hun bestaande woordkennis. Als er niets gebeurt, wordt hun woordenschatachterstand ten opzichte van andere leerlingen steeds groter. Daarom valt op het gebied van schoolsucces veel winst te behalen door de achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te verkleinen. Hoe? Met Woorden in De Weer is een aanpak die leerkrachten tools in handen geeft om de woordenschat van kinderen versneld te vergroten.
Lees meer over Met Woorden in de Weer