Wie we zijn

Twee mensen met een missie!
Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen startten Rezulto in 2007, met als oogmerk het woordenschatonderwijs op de basisschool te verbeteren. Zij ontwikkelden in 1998 de leerkrachtvaardighedenmethodiek Met Woorden in de Weer® en sinds die tijd verzorgen zij – samen met hun trainers – met succes trainingen en trajecten in deze woordenschataanpak. “Het is de leraar die van onderwijs goed onderwijs kan maken,” is hierbij het credo. In alle cursussen en trainingen gaan zij uit van wat leerkrachten bezighoudt, wat in de praktijk haalbaar is en wat niet, waar de obstakels en waar de oplossingen liggen. Met altijd één doel voor ogen: dat leraren effectief en vrolijk woorden onderwijzen, waardoor leerlingen met gemak en plezier veel nieuwe woorden leren en daarmee meer succes boeken in het onderwijs.

Dirkje van den Nulft

Dirkje van den Nulft werkte van 1986 tot 2004 als docent, praktijkbegeleider en coördinator op de Pabo te Haarlem. In de nascholing aan schoolteams gaf ze naast woordenschatonderwijs ook vertel- en theatertrainingen. Verder regisseerde ze verschillende theaterproducties met kinderen. Door haar praktijkervaringen in combinatie met haar taal- en theaterachtergrond houdt zij zich voornamelijk bezig met het vertalen van theoretische kaders naar de alledaagse schoolpraktijk. Samen met Marianne Verhallen ontwikkelde zij de succesvolle aanpak Met Woorden in de Weer en het daarop gebaseerde LOGO 3000. Daarnaast heeft zij voor twee verschillende taalmethoden de woordenschatleerlijn opgezet en uitgewerkt.

Marianne Verhallen

Marianne Verhallen, opgeleid als taalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich in het NT2 (Nederlands als Tweede taal). Ze werkte op de UvA sinds 1987 en daarna nog bijna 10 jaar als docent op de Pabo te Haarlem, waar zij hoofd was van het Expertisecentrum NT2. In 1994 promoveerde zij aan de UvA op het onderzoek naar diepe woordkennis van kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Vanuit de wetenschap ontstond bij haar de behoefte de vertaalslag te maken naar de praktijk. Samen met Dirkje van den Nulft ontwikkelde zij daarom met succes de aanpak Met Woorden in de Weer®, en later LOGO 3000. Daarnaast houdt zij zich bezig met toetsing en interactie, het geven van lezingen en taaladviezen in binnen- en buitenland en is zij als netwerklid verbonden aan het tijdschrift HJK, het vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

Tanja de Boer

Backoffice

Na verschillende commerciële/administratieve functies en als vestigingsmanager van een secretaresse uitzendbureau, is Tanja nu al meer dan 10 jaar werkzaam als projectcoördinator bij een trainings- en adviesbureau.
Daarnaast werkt zij sinds 2017 met veel plezier als backoffice-manager bij Rezulto waar zij naast aanspreekpunt voor de Met Woorden in de Weer trainingen ook de verantwoordelijkheid heeft over de bedrijfsorganisatie. Achter de schermen houdt zij zich verder bezig met het ondersteunen van diverse projecten binnen Rezulto en het verwerken van de financiële administratie.

Trainers
Rezulto werkt al jaren nauw samen met een aantal  toptrainers en een assessor die zich gespecialiseerd hebben in de Met Woorden in de Weer aanpak en de inzet van de woordenschatmaterialen van LOGO.

Ruud Walst

Assessor

Ruud Walst, voorheen docent Nederlands aan de Pabo, specialiseerde zich in NT2 (Nederlands als Tweede taal) en verzorgde onder meer uiteenlopende cursussen voor de nascholing van basisschoolteams. Vanaf 2003 runt hij het bureau Mees & Meester voor interactief taalonderwijs. Hier leidt hij workshops en traint en coacht hij schoolteams van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van interactie en begrijpend lezen. Bij Rezulto verzorgt hij de assessments van Met Woorden in de Weer®.

Loes Tulleners-Buis

Trainer

Loes Tulleners-Buis, begonnen als groepsleerkracht in het basisonderwijs, werkte als IB-er en adjunct-directeur op een basisschool in Amstelveen. Van 2003 – 2008 was zij bij Onderwijsgroep Amstelland werkzaam als bovenschoolse coach en video-interactiebegeleidster. Nu is zij er coördinator opleidingen. Haar taken bestaan o.a. uit het begeleiden en beoordelen van studenten en het coachen van leerkrachten middels beeldcoaching. Tevens geeft zij inhoudelijke bovenschoolse workshops en trainingen aan (startende) leerkrachten en participeert zij in werkgroepen over curriculum van Pabo’s. Voor Rezulto geeft zij trainingen en begeleidt ze leerkrachten, teams en IB’ers.

Bas van Eerd

Trainer

Bas van Eerd werkte vanaf 2003 in Nijmegen als docent Nederlands in het VMBO. In 2008 begon hij aan zijn Masteropleiding ‘Nederlands als Tweede taal’ (NT2). In het kader hiervan deed hij onderzoek naar taalbeleid in het Amsterdamse voortgezet onderwijs en later ook het basisonderwijs. Hierna was hij als trainer en adviseur verbonden aan Taalweb, een gemeentelijk initiatief voor de verbetering van de taalvaardigheid van Amsterdamse leerlingen. Na de opheffing van Taalweb ging hij verder als zelfstandig trainer/adviseur voor taal in het basis- en voortgezet onderwijs, o.a. voor Rezulto. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Judith Kat

Trainer

Judith Kat studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UvA. Na haar studie werkte ze 23 jaar als docent op het hbo, waarvan het grootste deel als docent Taal aan de pabo van Inholland in Haarlem en Alkmaar. Op de pabo maakte Judith kennis met Marianne en Dirkje en met Met Woorden In De Weer. Judith heeft passie voor onderwijs, voor taal en voor coaching. Zij traint en coacht leerkrachten die zich willen professionaliseren op het gebied van communicatie en coaching, ondernemend leren en onderwijsvernieuwing en vooral ook op het gebied van woordenschat. Ze werkt met heel veel plezier als trainer voor Rezulto.

Moniek Sanders

Trainer

Moniek Sanders studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in een vrij doctoraal Nederlands als tweede taal (Neerlandistiek en Algemene Taalwetenschappen). Was ongeveer 15 jaar werkzaam als leermiddelenontwikkelaar en onderwijsadviseur NT2 voor volwasseneducatie en het VO. Vanaf 2002 als onderwijsadviseur en trainer voor het PO en de VVE, bij het ABC in Amsterdam. In Amsterdam betrokken geweest bij diverse implementatietrajecten Met Woorden in de Weer, op scholen en voorscholen die getraind waren door Rezulto. Daarnaast gespecialiseerd in het onderwijs aan nieuwkomerskinderen.
De brug slaan tussen wetenschap en praktijk is de rode draad in Monieks loopbaan. Wetenschappelijke inzichten in effectief (tweede) taalonderwijs vertalen naar praktische aanpakken voor in de klas. Om ervoor te zorgen dat leerkrachten en kinderen op een inspirerende manier zo efficiënt en betekenisvol mogelijk werken aan taalontwikkeling. Taal en woordenschat zijn immers de basis voor een succesvolle schoolloopbaan voor kinderen. Met veel aandacht voor taalontwikkeling, creëren we kansen voor kinderen. Sinds 2017 werkt Moniek met veel plezier zelf ook als trainer Met Woorden in de Weer waar zij al haar ervaring kan toepassen.
Vanaf 1 september 2018 is Moniek als interim-directeur verbonden aan basisschool Kuna Mondo, de nieuwkomersschool in Purmerend voor de regio Waterland.