Vraag en antwoord

Voor wie is de cursus Met Woorden in de Weer® bedoeld?

Deze basistraining is geschikt voor leerkrachten, docenten VSO, logopedisten, onderwijsassistenten, taalcoördinatoren, pedagogisch medewerkers en overige lesgevenden voor het PO en (V)SO.

Moeten de twee studiedagen opeenvolgend zijn?

Het is het meest effectief gebleken om in twee opeenvolgende cursusdagen met woorden in de weer te gaan. De leerkrachten kunnen dan meteen daarna aan de slag met de nieuwe aanpak. Past het absoluut niet binnen de schoolagenda, dan kan hierop natuurlijk een uitzondering worden gemaakt. Maar dan is het wel zaak dat de dagen niet te ver uit elkaar liggen.

Waarom is het van belang dat we dit als team doen?

Woordenschatontwikkeling is een doorlopende lijn van groep 1 t/m groep 8. Woordenschatverschillen zijn vaak zo groot, dat achterstanden niet in één schooljaar kunnen worden ingelopen. Daarom is het een belangrijk aandachtspunt voor het hele team. Als leerlingen gedurende de gehele basisschoolperiode kunnen profiteren van goed woordenschatonderwijs biedt hen dat betere kansen op schoolsucces.

Kost de aanpak Met Woorden in de Weer® niet heel veel extra tijd?

Nee, zeker niet. De onderwijstijd wordt tot een minimum beperkt door woordenschatonderwijs te integreren in onderwijsactiviteiten. We gaan niet uit van losse woordenschatlesjes, maar spreken liever over woordleermomenten die plaats vinden vooraf aan het voorlezen, het begrijpend lezen of de rekenactiviteit.

Wat voegt Met Woorden in de Weer® toe aan andere methodes?

Bij Met Woorden in de Weer® gaat het niet om een nieuwe methode, maar om leerkrachtvaardigheden. De Met Woorden in de Weer® -aanpak is er op gericht het bestaande onderwijs te verrijken en de in de les voorkomende woorden efficiënt en effectief aan te bieden. We leren leerkrachten de achterliggende betekenissen kort en krachtig uit te leggen en de daaraan gekoppelde woorden veelvuldig en veelzijdig te herhalen. De leerlingen bouwen diepere kennis op achter de woorden en begrijpen en onthouden de woorden beter.

Kunnen we ook tussentijds extra begeleiding krijgen?

Ja, extra begeleiding inkopen kan. De trainer komt dan op klassenbezoek, geeft feedback aan de leerkrachten en sluit af met een nabespreking voor het hele team. De woordenschatcoördinator loopt mee en krijgt extra tips voor begeleiding en verdere implementatie.

Wat als een leerkracht de 2-daagse training heeft gemist of er een nieuwe leerkracht bijkomt?

Dan kan de betreffende leerkracht deelnemen aan een (landelijke) inhaaltraining. Deze 2-daagse cursus is specifiek bedoeld voor (nieuwe) leerkrachten die de Met Woorden in de Weer®-basistraining hebben gemist. Gedurende twee opeenvolgende woensdagen worden deze leerkrachten ‘bijgespijkerd’, zodat ze ook aan de slag kunnen met de aanpak.