Praktijkmateriaal

Praktijkboek Met Woorden in de Weer
Dit boek beschrijft een praktische aanpak voor woordenschatuitbreiding en staat vol tips, handreikingen en voorbeelden. Het is bedoeld voor iedere leerkracht die effectief wil werken aan de woordenschatontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8. Het Praktijkboek Met Woorden in de Weer is uitgegeven door Uitgeverij Coutinho en verkrijgbaar bij de boekhandel of via internet.

In het Praktijkboek zijn verschillende opdrachten geformuleerd. De antwoorden vind je hier.

Lesvoorbereidingen
De voorbereidingsschema’s geven steun bij het voorbereiden van woordenschatactiviteiten. Het grondige voorbereidingsschema helpt leerkrachten op weg bij het maken van een goede semantisering. Leerkrachten die de aanpak in de vingers hebben, maar toch nog willen voorbereiden op papier kunnen gebruik maken van het verkorte voorbereidingsschema.

Registratie
Er zijn verschillende mogelijkheden om het woordenschataanbod te registreren. Klik hier voor een voorbeeld van een formulier voor registratie in de groep.

Woordwebben
Woordwebben brengen woorden en betekenisverbindingen in beeld. Ze helpen bij een gestructureerde opbouw van woordkennis bij de kinderen.

De woordparachute brengt hiërarchische betekenisrelaties in beeld. Ze zijn belangrijk voor het abstracte denken.
De woordkast wordt gebruikt bij tegenstelling (positief-negatief) of contrast (dag-nacht).
De woordtrap laat een opeenvolging of ontwikkeling zien.
De woordspin geeft simpelweg een betekenisverbinding aan tussen woorden zonder deze te specificeren.

Werken met de woordwebben
Download de woordwebben powerpoint om te zien hoe je zelf eenvoudig woordwebben kunt maken. De afzonderlijke webstructuren om zelf in te vullen kun je hieronder downloaden. Projecteer ze op het digibord en/of print ze om op de woordmuur te hangen.

Kwaliteitskaarten
Op initiatief van de PO-raad zijn voor het onderwijs kwaliteitskaarten ontwikkeld. Deze geven de leerkrachten praktische handreikingen voor verbeteren van het onderwijs. Download hieronder de kwaliteitskaarten die zijn uitgebracht op het gebied van woordenschat op de basisschool.
Kwaliteitskaart Viertakt
Kwaliteitskaart Voorbewerken
Kwaliteitskaart Semantiseren
Kwaliteitskaart Consolideren
Kwaliteitskaart Controleren

Competenties
Om goed, effectief woordenschatonderwijs te kunnen geven moeten leerkrachten over een aantal competenties beschikken. De competenties zijn uitgewerkt in leerkracht- en leidstergedrag. Klik hier voor de competenties woordenschatonderwijs.