Logo

Wat is LOGO?
LOGO legt zorgvuldig geselecteerde woorden in woord en beeld uit volgens de beproefde aanpak van Met Woorden in de Weer. De woorden zijn verdeeld in clusters, praatplaten en kalenderwoorden. Hierbij hoort leerlingmateriaal – waarbij ook de ouders kunnen participeren – in de vorm van speel-leerbladen en (tevens te beluisteren) liedjes en versjes.

LOGO 3000 (voor peuters, groep 1 en 2)
LOGO 3000 bevat alle 3000 woorden uit de Basislijst Amsterdamse Kleuters (BAK). Het gaat om heel vaak voorkomende woorden zoals afpakken-teruggeven, vlakbij-verderop-in de verte, expres-per ongeluk. Woorden worden meteen in semantische samenhang verworven. Het materiaal is bij iedere bestaande aanpak inzetbaar.
Aan het eind van groep 2 gaan de leerlingen met deze woordenschat goed voorbereid naar de middenbouw.
Meer weten? Klik voor de link naar LOGO 3000 Brochure

LOGO middenbouw (groep 3 en groep 4-5)
Na het succes van LOGO 3000 is in 2015 LOGO Middenbouw gelanceerd. Gaat het bij kleuters om de verwerving van een basiswoordenschat, in de middenbouw komen gaandeweg veel moeilijker woorden en begrippen aan bod. LOGO Middenbouw is net als LOGO 3000 zeker niet bedoeld als aparte woordenschatlijn: de leerkracht selecteert de woorden en clusters die passen bij de reguliere lesactiviteiten en schoolteksten, en biedt de woorden geïntegreerd in de voorkomende onderwijsleersituaties aan. LOGO Middenbouw is verdeeld over groep 3 en groep 4/5.

LOGO groep 3 trekt de lijnen vanuit de mondelinge Basiswoordenschat door: er komen meer abstracte woorden aan de orde; woorden die nodig zijn bij het het (leren) lezen en die vaak voorkomen in schriftelijke teksten (bv. ruw, onschuldig). Het gaat om ruim 900 woorden die zorgvuldig geselecteerd zijn uit verschillende frequentie-lijsten (WAK-, BASILEX-lijst voor groep 3) en die in logische clusters worden aangeboden. Als leerlingen deze woordclusters goed begrijpen en kunnen gebruiken, zullen ze beter mee kunnen doen in de les en passant nog meer woorden oppikken bij het begrijpend luisteren en lezen.
Meer weten? Klik hier voor de link naar de brochure LOGO groep 3 Brochure

LOGO Schooltaalwoorden (groep 4-5) 
betreft de opbouw van diepe woordkennis van Schooltaalwoorden. Deze Schooltaalwoorden komen vooral voor in lees- en leerteksten maar ook in mondelinge toelichtingen van leerkrachten. Het gaat om woorden die vaak geen expliciete uitleg krijgen maar cruciaal zijn voor tekstbegrip en het schoolse leren (bv. veroorzaken, machine-fabriek-goederen, feit-mening, verbinding). Voor minder taalvaardige kinderen is het afleiden van de woordbetekenis uit de teksten en/of uit de instructie van de leerkracht een stap te ver waardoor ze achter raken in de les. Voor de leerkrachten is het ook ingewikkeld: het gaat immers om complexe woordbetekenissen, die niet altijd zomaar uit te leggen of afdoende in te oefenen zijn. LOGO groep 4-5 geeft leerkrachten een kant en klaar plaatmateriaal, scripts, en lesideeën in handen waarmee de complexe schoolwoorden makkelijk, snel en diep geleerd kunnen worden. Niet in een aparte woordenschatactiviteit, maar geïntegreerd tijdens het bespreken of  lezen van een moeilijke schoolse tekst of zaakvakles.
Meer weten? Klik hier voor de link
Schooltaalwoorden

Trainingen LOGO
Als de school al werkt met Met Woorden in de Weer, dan volstaat de LOGO 3000 introductiecursus van een dagdeel. Voor scholen die hier niet mee bekend zijn is er de 2-daagse basistraining LOGO/Met Woorden in de Weer.