Actie subsidieregeling

U kunt nu LOGO volledig gesubsidieerd aanschaffen! Het Ministerie van Onderwijs heeft een inhaal- en ondersteuningsregeling in het leven geroepen waar u via uw bestuur gebruik van kunt maken voor de aanschaf van LOGO. Dit biedt u als school de unieke kans om met zowel Wereld vol Woorden als LOGO aan de slag te gaan.

Het aankoopbedrag van LOGO kunt u volledig dekken via deze subsidieregeling. Deze regeling (tweede tijdvak) loopt van 18 augustus t/m 18 september 2020 en wordt zonder meer toegekend omdat LOGO een substantiële bijdrage levert aan de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling.

Geef daarom bij uw bestuur aan dat u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie.

Wat houdt de subsidieregeling KO/24488749 subsidieverstrekking voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen extra ondersteuning te bieden  in?

Wij hebben de regeling onderstaand voor u op een rijtje gezet:

 • Voor de subsidieverstrekking op grond van deze regeling is € 51 miljoen beschikbaar
 • De subsidie bedraagt € 900 euro per leerling. Er mag voor 10 % van het aantal leerlingen worden aangevraagd
 • Een subsidieaanvraag kan in de volgende tijdvakken worden ingediend:
  van 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020;
  b. van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020
 • De minister verstrekt subsidie voor leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19;
 • De minister verstrekt subsidie met als doel dat de leerlingen of deelnemers die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden.
 • De uitvoering van het gesubsidieerde bedrag in een ondersteuningsprogramma (zoals LOGO) moet in de periode 1 juli t/m 31 december ingezet worden. Met LOGO kunt u direct aan de slag.
 • Het Ministerie van Onderwijs keert het bedrag in 1 keer uit.

Het is voor uw school belangrijk om deze regeling bij uw bevoegd gezag (bestuur van uw Stichting) onder de aandacht te brengen. Het is een unieke kans op om deze manier uw woordenschatonderwijs een positieve impuls te geven.

Deze subsidieregeling is aan te vragen voor de doorgaande lijn LOGO, t.w. LOGO 3000, LOGO middenbouw groep 3 en LOGO groep 4/5 (schooltaalwoorden). Ga voor meer informatie over LOGO naar https://www.logo3000.nl/

Uw bestuur kan de aanvraag bij het ministerie d.m.v. deze link indienen: https://www.formulierdus-i.nl/IOP/

Wilt u gebruik maken van het aanvragen van de subsidie in het tweede tijdvak? Dan moet de aanvraag uiterlijk 18 september ingediend zijn.

Als u LOGO in juni bestelt, zorgen wij ervoor dat u de materialen van LOGO voor het begin van het nieuwe schooljaar in huis heeft.