Wie we zijn

Twee mensen met een missie!
Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen startten Rezulto Onderwijsadvies BV in 2007, met als oogmerk het woordenschatonderwijs op de basisschool te verbeteren. Zij ontwikkelden in 1998 de leerkrachtvaardighedenmethodiek Met Woorden in de Weer® en sinds die tijd verzorgen zij – samen met hun trainers – met succes trainingen en trajecten in deze woordenschataanpak. “Het is de leraar die van onderwijs goed onderwijs kan maken,” is hierbij het credo. In alle cursussen en trainingen gaan zij uit van wat leerkrachten bezighoudt, wat in de praktijk haalbaar is en wat niet, waar de obstakels en waar de oplossingen liggen. Met altijd één doel voor ogen: dat leraren effectief en vrolijk woorden onderwijzen, waardoor leerlingen met gemak en plezier veel nieuwe woorden leren en daarmee meer succes boeken in het onderwijs. 

Dirkje van den Nulft
Dirkje van den Nulft werkte van 1986 tot 2004 als docent, praktijkbegeleider en coördinator op de Pabo te Haarlem. In de nascholing aan schoolteams gaf ze naast woordenschatonderwijs ook vertel- en theatertrainingen. Verder regisseerde ze verschillende theaterproducties met kinderen. Door haar praktijkervaringen in combinatie met haar taal- en theaterachtergrond houdt zij zich voornamelijk bezig met het vertalen van theoretische kaders naar de alledaagse schoolpraktijk. Samen met Marianne Verhallen ontwikkelde zij de succesvolle aanpak Met Woorden in de Weer en het daarop gebaseerde LOGO 3000. Daarnaast heeft zij voor twee verschillende taalmethoden de woordenschatleerlijn opgezet en uitgewerkt.
Marianne Verhallen
Marianne Verhallen, opgeleid als taalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich in het NT2 (Nederlands als Tweede taal). Ze werkte op de UvA sinds 1987 en daarna nog bijna 10 jaar als docent op de Pabo te Haarlem, waar zij hoofd was van het Exertisecentrum NT2. In 1994 promoveerde zij aan de UvA op het onderzoek naar diepe woordkennis van kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Vanuit de wetenschap ontstond bij haar de behoefte de vertaalslag te maken naar de praktijk. Samen met Dirkje van den Nulft ontwikkelde zij daarom met succes de aanpak Met Woorden in de Weer®, en later LOGO 3000. Daarnaast houdt zij zich bezig met toetsing en interactie, het geven van lezingen en taaladviezen in binnen- en buitenland en is zij als netwerklid verbonden aan het tijdschrift HJK, het vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

Trainers
Rezulto Onderwijsadvies werkt al jaren nauw samen met een drietal toptrainers en een assessor die zich gespecialiseerd hebben in de Met Woorden in de Weer aanpak en de inzet van de woordenschatmaterialen van LOGO. 

Suzanne van Oers
Trainer
Suzanne van Oers rondde haar studie Engelse Taal/Algemene Taalwetenschappen (UvA) af in 1996. Sinds die tijd werkt ze als taalspecialist op scholen die de kwaliteit van hun taalonderwijs willen optimaliseren. Zij traint en coacht professionals die de taalontwikkeling van hun leerlingen willen stimuleren, onder het motto: ‘Taal verrijkt je leven’. Ze wil mensen inspireren, soms provoceren, en altijd laten leren: ‘Met lef en lol bereik je veel!’ Met haar ruime expertise in de VVE heeft ze zich verder gespecialiseerd in de aanpak Met Woorden in de Weer® en begrijpend luisteren/lezen.


Loes Tulleners-Buis
Trainer
Loes Tulleners-Buis, begonnen als groepsleerkracht in het basisonderwijs, werkte als IB-er en adjunct-directeur op een basisschool in Amstelveen. Van 2003 – 2008 was zij bij Onderwijsgroep Amstelland werkzaam als bovenschoolse coach en video-interactiebegeleidster. Nu is zij er coördinator opleidingen. Haar taken bestaan o.a. uit het begeleiden en beoordelen van studenten en het coachen van leerkrachten middels beeldcoaching. Tevens geeft zij inhoudelijke bovenschoolse workshops en trainingen aan (startende) leerkrachten en participeert zij in werkgroepen over curriculum van Pabo’s. Voor Rezulto geeft zij trainingen en begeleidt ze leerkrachten, teams en IB’ers.
Bas van Eerd
Trainer
Bas van Eerd werkte vanaf 2003 in Nijmegen als docent Nederlands in het VMBO. In 2008 begon hij aan zijn Masteropleiding ‘Nederlands als Tweede taal’ (NT2). In het kader hiervan deed hij onderzoek naar taalbeleid in het Amsterdamse voortgezet onderwijs en later ook het basisonderwijs. Hierna was hij als trainer en adviseur verbonden aan Taalweb, een gemeentelijk initiatief voor de verbetering van de taalvaardigheid van Amsterdamse leerlingen. Na de opheffing van Taalweb ging hij verder als zelfstandig trainer/adviseur voor taal in het basis- en voortgezet onderwijs, o.a. voor Rezulto. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.
Ruud Walst
Assessor
Ruud Walst, voorheen docent Nederlands aan de Pabo, specialiseerde zich in NT2 (Nederlands als Tweede taal) en verzorgde onder meer uiteenlopende cursussen voor de nascholing van basisschoolteams. Vanaf 2003 runt hij het bureau Mees & Meester voor interactief taalonderwijs. Hier leidt hij workshops en traint en coacht hij schoolteams van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van interactie en begrijpend lezen. Bij Rezulto verzorgt hij de assessments van Met Woorden in de Weer®.